info at forman.ee (+372) 654 2233

Tasalihvitööd


HM-kujuterade ja pöördplaatide teritamise käigus maha lihvitav kiht on 0,1 mm esitahult, lõikeserva kahjustuste korral rohkem. Tere minimaalne paksus teritusse saatmisel on 1,1 mm.

Rihvelterasest kujuterade teritamise käigus maha lihvitav kiht on 0,1 mm esitahult.

Kui tasalihvterituse käigus ei ole võimalik kahjustusi välja teritada, saab kujutera profiili taastada CNC-profileerimismasinas. Sel juhul on kindlasti vaja üle profileerida ka komplekti need terad, millel kahjustusi ei ole.

Höövliterade teritamise käigus lihvitakse maha 0,1 mm lõikeservast. Kui on vaja kahjustusi välja lihvita, siis rohkem.