info at forman.ee (+372) 654 2233

Saelintide hooldus


SISENDKONTROLL

Hooldusesse saabunud saelintidele tehakse sisendkontroll ja määratakse saelindi saagimiskorda seadmiseks vajalikud tööoperatsioonid.

CNC-TASANDUS

Tasandus tehakse kõikidele saelintidele

CNC-PINNIMINE

Taastatakse pinn

CNC-TERITUS

kõikidele hooldusesse saabunud saelintidele tehakse pealtteritus.

STELLIITIMINE

Stelliithambad pannakse saelindile uued, kui eelmised on kulunud alla normi või kahjustada saanud. Üksikute hammaste kahjustuste korral asendatakse vaid kahjustatud hambad.

TONGIMINE

Tonghambad uuendatakse, kui eelmised on kahjustatud või kulunud alla normi. Üksikuid hambaid ei ole võimalik tongida.

Saelintide hooldusesse saatmise kohta vt. siit